00,00
Brak produktów w koszyku

Zwrot towaru

UWAGA!

Informujemy, iż towary z dostępnością "Na zamówienie" realizowane są na zamówienie bezpośrednio pod klienta i nie podlegają zwrotowi.

1. Zwrot towaru w terminie 14 dni

Konsument może dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w jego posiadanie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. HME Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Barwnikowa 28, 95-100 Zgierz; adres e-mail: biuro@hme-online.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonych poniżej formularzy odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

W celu usprawnienia procedury zwrotu towaru, zalecamy dołączenie do zwracanego towaru Formularza zwrotu towaru, który można pobrać poniżej.

2. Zwroty towarów - zasady

Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Konsument powinien odesłać zwracany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on nas o odstąpieniu od umowy.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia jej dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zasady dotyczące zwrotu towarów stosujemy odpowiednio to klienta będącego osobą fizyczną, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możliwość zwrotu nie dotyczy klientów będących osobami prawnymi, a także klientów będących osobami fizycznymi, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tego klienta charakter zawodowy.

OŚWIADCZENIE ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆNiniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej umowy.
Numer umowy/zamówienia:
Data dostarczenia zamówienia:
Dane zwracającego:
Nr telefonu:
Numer faktury:
Numer konta do zwrotu nalezności:
Nazwa zwracanego produktu:
Ilość zwracanych produktów:

UWAGA: Zwroty przyjmowane są tylko od osób fizycznych.
Ceneo.pl
Skąpiec
Nokaut
Okazje.info